Общо 74 849 326 лв. са набрани в процедури по увеличаване на капитала през борсата през първото тримесечие на годината. Това показва статистиката, изготвена от БФБ и публикувана на сайта на борсата.

Три дружества са преминали през такава процедура. Това са Холдинг Варна АД-Варна, Унипак АД-Павликени,  Пи Ар Си АДСИЦ-София.

Топ 10 на посредниците с най-голям брой сделки за тримесечието е оглавяван от ИП Карол АД, който е извършил 16 329 сделки, следван от БенчМарк Финанс АД с 9 558 сделки и Елана Трейдинг АД с 6 325 сделки за периода от януари до март. В десетката влиза и ИП Загора Финакорп АД, която е сключила 2 518 сделки на фондовата борса.

В класацията по реализиран оборот на първо място застава ТБ Корпоративна Търговска банка АД с 238 158 861 лв. за тримесечието. След нея се нареждат ТБ Сибанк АД  с 58 692 589 лв. и ТБ Централна Кооперативна Банка АД с 42 086 490 лв. оборот.

Най-много сделки през 60-те сесии са сключени с книжа на Химимпорт АД /общо 4 137 транзакции/, с ТБ Първа инвестиционна банка АД /общо 3 334 сделки/ и Холдинг Пътища АД /общо 2 758 сделки/.

Най-голям оборот през тримесечието е реализиран по позицията на ТБ Корпоративна търговска банка АД, общо 120 779 942 лв. На втора позиция по този показател е ТБ Сибанк АД с прехвърлянето на акции за 29 337 480 лв. и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ с оборот от 6 413 152 лв.

Оборотът от сделките с акции възлиза на 209 151 785 лв., а търговията с облигации допринася с 46 805 137 лв. през Q1 на 2009 година. Среднодневният обем на изпълнените поръчки е 3 780 броя, става ясно още от предоставените статистически данни.

Промяната при индексите е негативна за четирите индикатора, като SOFIX губи 22.41% от нивото си. С 19.14% спада BG40,  а с 23.44% и 17.23% се понижават BGTR30 и имотният BGREIT.

Броят на абонатите на системата COBOS към края на периода е 4 346, като за времето от януари до края на март през системата са подадени 175 411 поръчки. Делът им от общата търговия е 77.34%.

През периода е прекратена регистрацията на Свиневъдство - Стамболово АД, Месокомбинат - Бургас АД, Стомана АД- Перник АД, Цигарена фабрика Пловдив АД и емисия облигации на ТБ Българо - Американска Кредитна Банка АД. В същото време са листнати 13 емисии акции, облигации и дялове на договорни фондове.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!