10 млн. евро е бюджетът за младите фермери. Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки ще продължи до 20 декември, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Финансовата помощ за един кандидат по мярката е до 25 000 евро. Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години, които са регистрирани за първи път като земеделски производители, но не повече от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението.

Целта на мярката е да улесни младите фермери при създаването и модернизирането на стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.