Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

10.08.2009 г. Текущо ниво - 1.4189

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Силният спад в края на миналата седмица категорично проби под отговорната подкрепа в 1.4338 и достигна минимум в 1.4154. По този начин бе поставен финал на растежа от 1.4006, като съществува възможност скорошният връх при 1.4444 да е и финал на цялото поскъпване след теста на 1.3726-40, което на практика би поставило 1.4444 в ролята му на пик от средносрочна йерархия. Потвърждение за това би бил спад под 1.4006.
В по-близък план акцентът е низходящ за динамичното 1.4096 и подкрепата 1.4006. Интрадневната корекция, която наблюдаваме над 1.4154 е ограничена от резистентното 1.4232, а критична е съпротивата в 1.4310-21 зоната.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4234

1.4444

1.4321

1.50+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4154

1.4006

1.4096

1.3746

 

USD/JPY- посока за деня

10.08.2009 г. Текущо ниво - 97.20

Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Пробивът над 95.82 дефинира конструкцията през последната седмица като корективна и двойката е във възходящо движение с първа цел в 98.87. Преодоляването на динамичния резистънс в 96.25 дефинира дъното в 91.73 като финал на спада от 101.43, което на практика означава, че се развива позитивно движение от същия, висок ранг към резистентната зона от месечен фрейм 101.20-50.

*Времевият интервал на показаната графика е 1 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

97.78

99.01

98.89

100.+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

97.01

91.67

96.35

87.12

 

GBP/USD- посока за деня

10.08.2009 г. Текущо ниво - 1.6671

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA.

Спадът от 1.7042 тества подкрепата в 1.6660 и предвид високата йерархия на резистентната зона в 1.70+ е вероятно ситуирането на значим връх, който би бил потвърден под 1.6325. В по-близък план акцентът е низходящ за 1.6545 и динамичното 1.6503.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6723

1.7042

1.6890

1.7447

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6663

1.6130

1.6545

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

10.08.2009 г. Текущо ниво - 1.0808

Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.

Рязкото поскъпване неутрализира напълно низходящата тенденция и двойката е в покачване за 1.0940, а при пробив там и за 1.1426.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0732

1.1061

1.0865

1.1493

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0563

1.0560

1.0490

1.0354

 

EUR/JPY- посока за деня

07.08.2009 г. Текущо ниво - 138.18

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Достигната е целта ни в 138.52, като все още липсват сигнали за реверсия и двойката е в консолидация над подкрепата 137.67. Докато зоната 137.67 не бъде преодоляна акцентът ще е възходящ за 139.60, а пробив под настоящата подкрепа ще постави цели в 135.97 и 132.76.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

138.72

139.60

139.60

145+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

137.67

130.85

132.74

126.98