EUR/USD

10.09.2010 г.
Текущо ниво - 1.2730

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2377 и 1.3670.

Вчерашният тест на резистънса в 1.2770 бе неуспешен и двойката възобнови спада си, отчитайки минимум в 1.2643. Към момента спадът от 1.2766 е реверсиран и текущото покачване застрашава негативната ни нагласа при междинните фреймове, но критично ниво остава зоната около 1.2770-80.

USD/JPY

10.09.2010 г.
Текущо ниво - 83.89

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Нагласата ни тук остава негативна за пробив под 83.30 с критично ниво в 85.22.  Отговорно ниво в низходяща посока е 83.60.

GBP/USD

10.09.2010 г.
Текущо ниво - 1.5444

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Определено липсва импулс в низходяща посока, който да оправдае очакванията ни за спад под 1.5290 и завръщането над 1.54+ трансформира акцента в неутрален. Интрадневно е налице възходящо движение с подкрепа в 1.5420.


USD/CHF

10.09.2010 г.
Текущо ниво - 1.0201

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното при 0.9912. Двойката се намира във възходящ тренд от 23.12.2009 г.

Все още липсва трендова динамика във възходяща посока, но запазваме очакванията си за ръст с цел пробив на 1.0230.

EUR/JPY

10.09.2010 г.
Текущо ниво - 106.80

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Корективната фаза над 105.80 притежава потенциал за още един възходящ суинг за тест на 107.10, евентуално основния резистънс в 107.60 преди спад към 104.30 и 102.12. Интрадневният акцент е възходящ с подкрепа в 106.75.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!