Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

10.12.2008 г. Текущо ниво - 1.2977

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3292 и 1.4865.

В унисон с очакванията ни вчерашната корективна фаза остана ограничена над 1.2769, като от локалния минимум при 1.2798 видяхме възобновяване на растежа до 1.3000. Текущо двойката консолидира под 1.3000, като считаме, че интрадневната подкрепа при 1.2958 ще осигури добра база за следващата възходяща вълна към 1.3081. Критично ниво в интрадневен план е 1.2927, а критично спрямо възходящия тренд от 1.2547 е 1.2798.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3000

1.3281

1.3081

1.3671

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2958

1.2798

1.2927

1.2547

USD/JPY- посока за деня

10.12.2008 г. Текущо ниво - 92.68

Консолидационната активност, която наблюдаваме е част от широката корективна фаза над 90.95 и считаме, че във времеви аспект е далеч преди финализиране, като ценово притежава потенциал за 102.42 и 103.55л

Спадът под 92.71 неутрализира "бичия" импулс от 91.61, което на този етап охлади очакванията ни за бързо покачване до 97.48. Все пак считаме, че поевтиняването от 93.91 е по-скоро с корективен, отколкото с импулсен характер, което ни дава основание да очакваме преодоляване на 92.87, на път към 93.92.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

95.75

100.53

97.48

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

91.99

90.95

90.95

86.15

GBP/USD- посока за деня

10.12.2008 г. Текущо ниво - 1.4841

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Спадът от 1.5047 е корективен и предшества нов растеж до 1.5148, преди финализиране на структурата над 1.4477 и подновяване на поевтиняването към 1.4103. Интрадневно очакваме запазване на възходящата тенденция към 1.5048.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4983

1.5178

1.5104

1.5531

подкрепи

 

нтрадневни

интраседмични

1.4812

1.4710

1.4780

1.4168

USD/CHF- посока за деня

10.12.2008 г. Текущо ниво - 1.2024

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

От 1.2248 наблюдаваме низходящо движение с цел 1.1924, което за съжаление е с ограничен потенциал, в следствие на категоричния възходящ тренд в EUR/CHF.


съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2160

1.2432

1.2225

1.2756

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1923

1.1557

1.1712

1.1209

EUR/JPY- посока за деня

10.12.2008 г. Текущо ниво - 120.30

Двойката се намира в началото на възходяща корективна фаза от висока йерархия над средносрочния минимум при 113.71, за който считаме, че е финал на целия спад от дългосрочния връх при 169.96. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

След формалното петъчно дъно при 115.77 двойката е във възходящ тренд към 126.22. Считаме, че при 115.77 е завършен спада от 126.22, респективно и този от 131.09, като това ще генерира стабилен растеж към 141.15 в средносрочен план.

*Времевият интервал на показаната графика е 4-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

121.15

125.63

123.63

131.12

подкрепи

интрадневни

интраседмични

117.24

115.31

116.38

113.71