През 2019 г. брутният вътрешен продукт на България ще стигне до 100 млрд. лв. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство. Експертите на министър Владислав Горанов очакват още икономическия ръст след 2 години да достигне до 2,7%, а през тази година да е 2,6 на сто. 

Курсът на долара към еврото остава непроменен - 1,12. Петролът ще поскъпва - от 43,6 долара за барел през 2016 г. до 56,2 през 2019 г. Тази година се очаква да има минимална инфлация - 1,2%. През 2017 г. ще се вдигне до 1,5%, а през 2019 г. до 1,8%, сочи прогнозата. Преките чужди инвестиции ще растат, макар и с бавни темпове - от 3,7% от БВП през тази до 3,8% през 2019 г. 

Доходите от труд за периода 2016-2019 г. ще растат с около 2,5-3,5% реално и номинално. Очаква се депозитите в банките също да се увеличават - съответно с 0,3 и с 0,1% през 2017 и 2018 г. Ще има обаче промени в структурата им - овърнайт депозитите ще намаляват за сметка на тези с договорен матуритет. 

Ръст ще има и при кредитирането - с 0,2% до 2019 г., като при заемите за домакинствата той ще следва динамиката в пазара на труда. Резервите на БНБ вече са 22,4 млрд. евро, става ясно от данни на БНБ. Те са около 50% от брутния вътрешен продукт, което означава, че валутният борд е стабилен. Международната инвестиционна позиция на България е отрицателна - минус 25,259 млрд. евро в края на юли. 

Това означава, че повече чужди компании държат активи в България, отколкото български активи има в чужбина. Това намалява нетната задлъжнялост на българската икономика и я прави по-малко уязвима от външни шокове.