Нови 105 млн. евро по ОП "Иновациии и конкурентоспособност" за безвъзмездно финансиране на проекти на бизнеса ще бъдат достъпни до края на годината. Това съобщи за в. "Стандарт" министърът на икономиката Божидар Лукарски. 

През юли ще стартира процедурата "Развитие на клъстери в България" с бюджет от 20 млн. евро. По нея компании и браншови организации ще може да кандидатстват с проекти за създаване и развитие на клъстери в страната, на които се разчита да доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията. 

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 100 000 лв., а максималният - 2 млн. лв. С тях ще се финансират дейности като коопериране и създаване на сътрудничества в производството, включително и със структури извън България, административно управление на клъстерите, споделяне на иновационни практики и ноу-хау.

През октомври ще стартира схема за повишаване на енергийната ефективност на големите предприятия. 

Бюджетът й е 50 млн. евро, като ще се финансират проекти за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността, за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, саниране на сгради. Минималният размер за безвъзмездната помощ е 500 000 лв., а максималният - 2,5 млн. лв.

През декември ще стартира схема "Разработване на продуктови и производствени иновации" с бюджет от 35 млн. евро. По нея ще може да кандидатстват както малки и средни, така и големи предприятия. Те обаче трябва да бъдат от приоритетните направленията, посочени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация - информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и креативна и рекреативна индустрии. Минималната безвъзмездна помощ е 50 000 лв., а максималната - 1 млн. лв.

По новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" досега са стартирали 5 процедури за безвъзмездно финансиране за 646 млн. лв., което е 28% от бюджета на програмата.