Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Международната организация по труда (МОТ) ще си сътрудничат и в областта на пенсионната реформа и младежката заетост.

За това се договориха днес министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и Патриция О`Донован, директор на Международния обучителен център (МОЦ ) на МОТ в Торино, Италия, съобщиха от МТСП.

Заедно със заместник-министър Лазар Лазаров, те взеха участие в общо заседание на управителните съвети на съвместно реализираните два проекта - "Изграждане на институционален капацитет на МТСП" и "Подкрепа на МТСП за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа".

За последните десет години от съвместната работа между българската и международната институция (2004-2014 г.), близо 11 000 българи са повишили квалификацията си, като 94% от тях са заявили желание да приложат наученото в ежедневната си работа.

Статистиката показва още, че 77% от обучените през последните две години са жени. Водещите теми на обученията са управление, социална закрила и пазар на труда.

В рамките на събитието, министър Калфин запозна Патриция О`Донован с приоритетните дейности на МТСП в областта на минималната работна заплата, социалното включване, политиката по деинституционализацията на деца и възрастни.

"Около 60% от средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в новия финансов период 2014-2020 г. са за заетост, обучения и квалификация за пригодност на пазара на труда", подчерта министър Калфин, като подчерта необходимостта от това усилията на оперативната програма "да бъдат максимално ефективна за хората".

Директорът на Международния обучителен център в Торино изтъкна ролята на социалния диалог за успешните управленски решения в социалната сфера. Патриция О`Донован отбеляза добрите практики на обучителните програми на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. Тя отправи покана към министъра да посети МОЦ на Международната организация на труда в Торино, Италия.