Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

11.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.4598

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Вчерашният растеж достигна 1.4627, като възходящата тенденция е запазена с критично ниво на най-ниските фреймове в 1.4570. Въпреки липсата на конкретен сигнал, фаворизираме пробив под 1.4570, който да дефинира финал на покачването от 1.4190 и навлизане в по-широка корективна фаза за ритест на 1.4444.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4652

1.4720

1.4720

1.50+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.4570

1.4006

1.4466

1.3746

USD/JPY- посока за деня

11.09.2009 г.  Текущо ниво - 90.97
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Двойката продължава низходящото си движение към целта ни в 90.35. Критично в интрадневен план е 91.22, чието преодоляване ще сигнализира възстановяване за тест на отговорния резистънс в 92.04.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

91.22

93.40

92.04

97.64

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

90.35

90.35

--

87.12

GBP/USD- посока за деня

11.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.6716

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Целта ни в 1.6753 бе достигната със задоволителна прецизност и на този етап фаворизираме спад под 1.6643 да сигнализира за навлизане в корективно поевтиняване към 1.6430.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6753

1.7042

1.6860

1.7447

подкрепи  

 

интрадневни

интраседмични

1.6643

1.5980

1.6430

1.5780

USD/CHF- посока за деня

11.09.2009 г.   Текущо ниво - 1.0372
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Очакваме поскъпване над 1.0390 да дефинира навлизане в по-мащабна корективна фаза към резистентното 1.0550. Докато 1.0390 е ненарушено, низходящата тенденция ще остане актуална за 1.0253.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0390

1.0560

1.0490

1.0720

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.0340

1.0340

1.0253

1.0000

EUR/JPY- посока за деня

11.09.2009 г.  Текущо ниво - 132.83

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Спадът от 134.40 е от аналогичен ранг на поскъпването от 131.02 и в този смисъл очакваме пробив на текущата подкрепа в 132.80 и поевтиняване за 131.02.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

134.50

139.60

136.10

145+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

132.82

128.90

131.02

126.98