Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

12.08.2009 г.  Текущо ниво - 1.4110

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Консолидацията над 1.4096 изглежда завършена и двойката се отправя за тест на отговорното 1.4006. Очакваме пробив в тази подкрепа да таргетира 1.3830.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4234

1.4444

1.4321

1.50+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4006

1.4006

---

1.3746

 

USD/JPY- посока за деня

12.08.2009 г.  Текущо ниво - 95.32
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Пробивът под 95.90 опроверга очакванията ни и двойката е в низходящо движение за 94.34 преди реверсия и навлизане във възходяща фаза за 95.90.

*Времевият интервал на показаната графика е 1 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

95.90

99.01

98.89

100.+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

95.01

91.67

94.34

87.12

 

GBP/USD- посока за деня

12.08.2009 г.  Текущо ниво - 1.6447

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

След консолидацията над 1.6342 двойката поднови спада си за 1.6325 и 1.6170. Критично в интрадневен план е 1.6507.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6507

1.7042

1.6735

1.7447

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.6325

1.6130

1.6170

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

12.08.2009 г.   Текущо ниво - 1.0833
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Поевтиняването от 1.0883 е корективно по характер и след пробив на 1.0861 растежът ще таргетира 1.1021. Интрадневният акцент е неутрален.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0860

1.1061

1.0940

1.1493

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.0765

1.0560

1.0490

1.0354

 

EUR/JPY- посока за деня

12.08.2009 г.  Текущо ниво - 134.48

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

В унисон с очакванията ни двойката преодоля подкрепата в 135.90 и е в низходящо движение към целите ни при 132.74 и 130.83.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

138.72

139.60

139.60

145+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

135.96

130.85

132.74

126.98