13 са подадените оферти за строителството на Лот 4 Ямбол–Карнобат от магистрала Тракия. Сред тях са строителят на Лот 2 Стара Загора–Нова Загора - Автомагистрали Трейс ДЗЗД  София, австрийската Щрабаг, Актор, Терна и други.

Отсечката Ямбол–Карнобат е дълга 48 км и за изграждането й са предвидени 146 млн. евро.

Преди началото на отварянето на офертите, Божидар Йотов, изпълнителен директор на пътното ведомство, коментира, че очаква предложените цени да са по-ниски от тази сума.

Ето и пълният списък на участниците в търга: Щрабаг – Австрия, Обединение Терна – Сиенит – Лот 4 София, Консорциум Български автомагистрали – Кабиле – София, Консорциум Поморие – евроасфалт – София, Актор – Пловдив, Азвирт ООД София, Алпине Бау БМБХ София, Автомагистрали Трейс ДЗЗД  София, Контструкционес Рубау – Пътстрой Стара Загора, Сдружение Балканстрой Гранит София, Сдружение Тракия ІV ДЗЗД София, Сдружение Абски – Тракия Лот 4 София, Сдружение БТП Агромакс София.

Отварянето на офертите продължава и в момента.