Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

13.10.2008 г.
Текущо ниво - 1.3622

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

След петъчния пробив под 1.3443 двойката достигна минимум при 1.3261. Растежът от това ниво носи импулсен характер и е спърва цел 1.3786, а впоследствие и 1.3904. Интрадневна подкрепа е 1.3601, а критично ниво за възходящата тенденция е 1.3472.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3786

1.3904

1.3904

1.4865

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3502

1.3361

1.3443

1.2993

 

USD/JPY- посока за деня

13.10.2008 г. Текущо ниво -100.65

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Очакваме дъното при 97.89 да потвърди ролята си на финал на спада от 107.01 и в този смисъл е резонно да прицели 103.55. Потвърждение ще е преодоляване на статичния резистънс при 101.46.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

100.93

103.55

101.46

109.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

98.56

96.93

97.91

95.75

 

GBP/USD- посока за деня

13.10.2008 г. Текущо ниво - 1.7117

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Възстановяването от 1.6803 се оказа по-силно от очакваното и с лекота се завърна над гравитационното 1.70+. Все пак фаворизираме предстоящ нов спад към 1.6803 и 1.6563, след интрадневен тест на зоната 1.7303-21.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.7193

1.7397

1.7301

1.80+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.7061

1.6803

1.6933

1.6563

 

USD/CHF- посока за деня

13.10.2008 г. Текущо ниво - 1.1350

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Двойката оправда очакванията ни, като намери дъно малко над целта ни при 1.1088, при 1.1127, откъдето видяхме силен възходящ импулс достигнал до 1.1408. Динамиката под това ниво изглежда все още консолидационна и предшества растеж към 1.1482.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1383

1.1601

1.1408

1.1834

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1310

1.1088

1.1165

1.0696

 

EUR/JPY- посока за деня

13.10.2008 г. Текущо ниво - 137.43

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

Достигнатото локално дъно изпълнява изикванията за финал на спада от 156.81, като ще очакваме потвърждение чрез преодоляване на динамичното 138.18 и най-вече статичния резистънс при 139.67.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

138.18

144.06

139.67

147.01

подкрепи

интрадневни

интраседмични

133.64

130.63

132.84

---