Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

13.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.4778

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Преминаването над критичното 1.4775 отрече идеята ни за повторен тест в зоната 1.45+, като тенденцията е възходяща за 1.4842 и 1.4967. В интрадневен план двойката е в корективна формация с низходящ акцент за подкрепата в 1.4742, като над споменатата зона ще очакваме реверсия и покачване за пробив над 1.4817.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4801

1.4967

1.4842

1.5320

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4742

1.4444

1.4680

1.4189

 

USD/JPY- посока за деня

13.10.2009 г.  Текущо ниво - 90.12
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Двойката е в консолидационна фаза под резистънса 90.40, като съществува потенциал за още един суинг над 89.41 преди следващо покачване за 92.10.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.40

92.40

92.10-40

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

89.41

87.12

89.47

83.45

 

GBP/USD- посока за деня

13.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.5775


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

След минимума в 1.5726 двойката навлезе в по-мащабна корективна фаза, която цели да коригира спада от 1.6118. Идеализирана цел на тази консолидация е 1.5880-5903, като считаме че тя не е завършена с вчерашния пик в 1.5843 и днес отново предстои растеж към споменатите цели за финализиране на ценовия модел. При ниските мащаби потвърждаващо ниво е 1.5798, критично за минорната възходяща тенденция е 1.5747.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5770

1.6130

1.5855

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5710

1.5352

1.5612

1.50+

 

USD/CHF- посока за деня

13.10.2009 г.   Текущо ниво - 1.0273

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Неуспехът на двойката да преодолее резистентното 1.0360 доведе до нов спад, който очакваме след кратка консолидация да бъде подновен към 1.0178. Критично е 1.0360.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0360

1.0560

1.0452

1.0720

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0250

1.00+

1.0178

0.9640

 

EUR/JPY- посока за деня

13.10.2009 г.  Текущо ниво - 133.12

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Вчерашният възходящ импулс почти достигна целта ни в 133.42, като се намира в минорна консолидация под 133.32 преди нов растеж за 135.47. Основната подкрепа е проектирана в 132.50, а критична е зоната при 131.70.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.42

135.60

134.12

145+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

132.50

126.98

131.70

126.98