217 млн. лв. от здравни вноски са постъпили по сметките на НАП София до момента. Парите за здраве, събрани от софийските офиси на дирекцията са се увеличили с повече от 14 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Над 55% от планираните за годината приходи вече са внесени в бюджета на НЗОК.

Близо три пъти повече са здравноосигурителните  вноски от трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрото по труда и от студенти над 26 г., събрани през първото полугодие на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. За посочения период трайно безработните жители на столицата са внесли повече от 7.5 млн. лв. за здравни вноски, докато през първите шест месеца на 2009 г. те са платили само 3.2 млн. лв.

61 895 жители на София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград, обслужвани от столичната НАП, са заявили, че внасят сами здравните си осигуровки. Това е броят на лицата, които до 30 юни са подали в офисите на НАП София декларация Образец 7. Общо 12.5 млн. лв. са внесли самоосигуряващите се от тези региони през първото шестмесечие на годината.

От НАП напомнят, че всички лица, за които след 30 юни възникне задължението да се осигуряват за здраве сами, трябва да подадат декларация Образец 7 до края на месеца, следващ месеца, когато е възникнало задължението. Например, ако през юли вече нямате право на обезщетение от Бюрото по труда и не започнете работа, през август трябва сами да внесете здравната си осигуровка и съответно да подадете декларация Образец 7 в НАП. В декларацията,освен лични данни се посочва и началната дата от която лицето започва да внася здравни осигуровки за своя сметка.

От 1 януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16.80 лв. и се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася.