За 25% от населението на София съществува голяма опасност от водна криза, алармират хидроинженери. Причината според тях е, че 1/4 от столичаните се снабдяват с вода от язовир "Бели Искър", състоянието на който в момента е достигнало до критичния минимум. Язовирът разполагал с обем от 15 млн. кубични метра вода, но от няколко години умишлено функционирал при авариен режим и от целия му обем се използвали 12, 5 млн. Според специалисти тази разлика от 2,5 млн. кубични метра вода е месечното потребление на 25 процента от населението на столицата.

Ако до март не започне снеготопене и приток на вода към язовир "Бели Искър", критичната ситуация за 1/4 от столичаните ще бъде налице. Това обясни председателят на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването в България инж. Ганчо Хитров. По думите му, засегнати ще са населените места Железница, Бистрица, Бояна, Суходол, както и част от столичния кв. Люлин: "Вероятността тези 25 % да изпитат остротата на кризата в София от 1993 г., 1994 г. е много голяма през месеците август, септември и октомври".

Според Хитров "Софийска вода" трябва незабавно да пристъпи към разработването на технически проект за прехвърляне на вода от пречиствателна станция "Бистрица", която да бъде подадена към Рилския водопровод.

"Това нещо може да се проектира за не повече от 15-20 дни и да се реализира за не повече от 2 месеца - тоест трябва да изпреварим времето. Тази технологична връзка е постоянно необходима", поясни още Хитров.

Технологичният вариант е предложен на Народното събрание, на Столична община и на "Софийска вода". Не стана ясен обаче отговорът на институциите по въпроса.

Ганчо Хитров обясни още, че в момента в язовир "Искър" се съхраняват около 460 млн. кубични метра вода, а "Софийска вода" годишно използва около 240 млн. Това означава, че останалата част от софиянците на този етап ще разполагат с воден резерв.

Според инженерите обаче водната система на столицата е предназначена да обслужи не повече от 2,5 милиона потребители.