Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

14.11.2008 г. Текущо ниво - 1.2701

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4049 и 1.5194.

След преодоляването на критичното 1.2633 е дефиниран финал на спада от 1.3114 при 1.2385. Силният възходящ импулс ни дава основание да считаме, че реверсията при 1.2385 е от по-висока йерархия и соглед на факта, че низходящата тенденция от 1.6039 е в своята финална част от 1.3281, то допускаме, че вече е поставено средносрочно дъно и двойката ще навлезе във продължителна възходяща фаза. Това разбира се следва да бъде потвърдено чрез пробив над резистентното 1.2926, а спрямо високите фреймове-над 1.3281.

В по-близък план трендът е категорично възходящ и консолидира под динамичната съпротива, проектирана при 1.2860, като очакваме настоящата корективна фаза да остане ограничена над 1.2633 преди растеж към 1.3118.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2756

1.2926

1.2861

1.3281

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2633

1.2331

1.2512

1.20+

USD/JPY- посока за деня

14.11.2008 г. Текущо ниво - 96.94

Развива се низходящо движение след средносрочния максимум при 110.66. Техническите индикатори са низходящи.

Преодоляването на резистентната зона при 96.68 сигнализира за изчерпване на "bearish" потенциала и очакванията ни са свързани с растеж към 100.52, а впоследствие и към 103.52. Поредният тест на средносрочните минимуми при DJIA бе неуспешен, като индексът възстанови от дъното 7 951 до текущите 8865, което дава основание да се счита, че е навлязъл в широка възходяща фаза към 10 731.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

97.53

100.53

99.70

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

95.42

94.18

93.45

90.95

GBP/USD- посока за деня

14.11.2008 г. Текущо ниво - 1.4817

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Очаквано след вчерашната консолидация спадът бе подновен, достигайки минимум при 1.4561. Считаме, че съществува вероятност това дъно да представлява финал на целия спад от 1.6671, а в този смисъл дори и на поевтиняването от 2.0153. Близък резистънс е 1.5271, а важното ниво на високите фреймове е 1.5880. В по-близък план съществува отчетлива възходяща тенденция към 1.5270, с подкрепа при 1.4771 и резистентно ниво при 1.4995.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5073

1.5631

1.5271

1.6460

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4821

1.45+

1.4653

1.4168

USD/CHF- посока за деня

14.11.2008 г. Текущо ниво - 1.1889

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

С достигнатото 1.2002 бяха изпълнени целите ни спрямо покачването от 1.1206 и считаме, че минорната низходяща тенденция притежава потенциал за пробив под 1.1823, на път към близката цел при 1.1559.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1964

1.2152

1.2002

1.2432

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1823

1.1557

1.1759

1.1209

EUR/JPY- посока за деня

14.11.2008 г. Текущо ниво - 123.27

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

Силното възстановяване от 117.64 прекъсна низходящата тенденция от 131.01 и създава предпоставки за сериозно покачване към 145+. В по-близък план двойката консолидира под динамичната съпротива при 126.05 и докато се задуржа над 121.20 наглсата ни ще остане позитивна, за движение към 131.01.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

121.15

132.20

125.53

141.48

подкрепи

интрадневни

интраседмични

118.01

117.61

117.61

113.71