Със 141% се e увеличил броят на българските компании в открита процедура по несъстоятелност за първите девет месеца на 2009 г. От януари до септември тази година са регистрирани 239 несъстоятелности, което е значителен ръст спрямо 99 процедури за същия период на миналата година. Това сочат данните на Кофас България, част от международната компания Coface - лидер в управлението на кредитния риск. Изследването на несъстоятелностите у нас се изготвя от компанията от 2004 г. насам и следи развитието на всички регистрирани фирми в страната.

Традиционно най-рисковият сектор у нас – селското и горското стопанство – продължава да е начело по брой и по процент несъстоятелности за периода януари-септември 2009 г. с най-голям дял от 11.3%. Спрямо същия период на миналата година фалитите в отрасъла са нараснали значително - със 170%. Второто място продължава да заема строителството с дял от 9.2% и ръст от 144%. На трето място в класацията по несъстоятелност се нарежда търговията на дребно с разнообразни стоки с дял от 6.7%, следвана от транспорта с 6.3%. В следствие на силното влияние на кризата в сектора на транспортните услуги броят на фалиралите компании се е увеличил драстично с 650% спрямо първите девет месеца на 2008 г. В челото на най-неустойчивите сектори за периода попада и изцяло нов сектор – сферата на услугите, свързани с административна и консултантска дейност, с дял от 6%.

От началото на годината до септември откритите процедури по несъстоятелност в България са 2.4 пъти повече от същия период на миналата година. Рязкото покачване на несъстоятелностите като абсолютен брой е очаквано и е резултат от влиянието на световната криза, чиято сила все повече се усеща от родния бизнес. Реалният негативен сигнал обаче не е толкова увеличеният брой фалити, колкото навлизането през 2009 г. на нови сектори с компании в несъстоятелност. Сред тях са минната индустрия, търговията на едро с машини и оборудване, услугите, свързани с медии, реклама и издателска дейност, услугите в сферата на туризма и развлекателния бизнес и др., коментират авторите на изследването.

В географски план неблагоприятната икономическа обстановка също е осезаема и до края на септември 2009 г. вече има регистрирани несъстоятелности във всички 28 административни региони на България. За разлика от предишни години на „картата на несъстоятелностите” се появяват и Видин, Благоевград и Ловеч. Начело, с близо 40% и 94 компании в несъстоятелност, продължава да е София град. Далеч по-малък е делът от общия брой несъстоятелности на компании, базирани в Пловдив и Русе - съответно 7.5% и 5.9%. С равни дялове от 4.6% на четвърта позиция са Варна и Монтана.

Според анализа несигурната бизнес среда в момента предполага изключително задълбочена и внимателна оценка на риска от страна на компаниите. Експертите са категорични, че особено сега организациите следва да минимизират риска и да проучват предварително своите бъдещи партньори.