150 млн. лева ще са достъпни като нисколихвени кредити за малките и средни предприятия по кредитна линия на Българската банка за развитие. Главният изпълнителен директор на банката Асен Ягодин съобщи, че ако има сериозен интерес към инициативата, може да се потърси и допълнителен ресурс. Проявен е интерес от страна на големи международни финансови институции за осигуряването му.

„Става дума за бизнес кредити, които условно могат да бъдат наречени дългосрочни, тоест това е едно от най-големите предимства на кредитите, които ще се отпускат по програма „Партньори". Максималният срок е до десет години. Друго важно нещо, особено в сегашната ситуация на трудно превъртане на колелото на бизнеса, е двугодишният гратисен период – максимален две години – който сме готови да отпускаме по тези кредити. Това дава на бизнеса глътка въздух за две години, за които очакваме, че ще сме преодолели вече тези затруднения в икономиката и в този период ще се плащат единствено лихви. Третото предимство е конкурентна пазарна лихва. Знаете няколко пъти вече се анонсират лихви в спектъра около 7 на сто. Тази конкурентна лихва може да бъде фиксирана", каза Ягодин.

Той допълни, че за банката няма приоритетни бизнес сектори за финансиране. По думите му част от търговските банки у нас се въздържат от кредитирането на определени сектори заради кризата.