Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

16.10.2008 г. Текущо ниво - 1.3406

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

Конструкцията след 1.3261 продължава да затвърждава корективния си характер, като низходящото движение от теста на резистентното 1.3786 отчете локален минимум при 1.3345. Считаме, че в рамките на корекцията след 1.3261 е нужно още едно покачване до зоната 1.3786, като в интрадневен план низходящата тенденция все още не е завършена и едва над 1.3515 ще е получен сигнал за нейното финализиране. Критично ниво спрямо нагласата ни, че все още се намираме в корективна фаза е 1.3261, като спад под него ще дефинира подновен низходящ тренд към 1.2993.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3465

1.3786

1.3515

1.3904

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3345

1.3261

1.3261

1.2993

 

USD/JPY- посока за деня

16.10.2008 г. Текущо ниво -100.14

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Продължаваме да считаме, че двойката е в по-широка консолидационна фаза над 97.89 и под 103.55 и в този смисъл очакваме още едно покачване до резистентното 103.55 преди подновяване на генералния спад към 95.75.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

102.76

103.55

103.52

109.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

101.46

96.93

99.54

95.75

 

GBP/USD- посока за деня

16.10.2008 г. Текущо ниво - 1.7236

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Силата на растежа от 1.6799 показа, че при това ниво е поставен финал на целия спад от 1.8669, съответно двойката се намира в по-широка корективна фаза преди спад към 1.6563.

Вчерашното покачване отново не можа да достигне идеализираната ни реверсивна цел при 1.7673, но въпреки това то постави финал на консолидацията след 1.6799 и двойката вече се намира в низходящо движение с първа цел 1.6799, а впоследствие и 1.6563.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.7301

1.7835

1.7673

1.80+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.7131

1.6799

1.70+

1.6563

 

USD/CHF- посока за деня

16.10.2008 г. Текущо ниво - 1.1425

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Считаме, че консолидацията след 1.1482 не е завършена въпреки мимолетното преминаване на това ниво и ще очакваме още един спад към 1.1135 преди растеж към 1.1596. В интрадневен план е нужен пробив под 1.1323 за да потвърди нагласата ни, а критично е разбира се локалния максимум при 1.1489.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1489

1.1601

1.1596

1.1834

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1325

1.1088

1.1128

1.0696

 

EUR/JPY- посока за деня

16.10.2008 г. Текущо ниво - 134.12

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

Очаквано консолидацията след 132.20 успя да достигне до 141.73, като считаме ,че низходящото движение от това ниво е втората част на тази корекция преди финално покачване до 139.73 и начало на силен спад към 124.12.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

136.12

141.73

139.75

147.01

подкрепи

интрадневни

интраседмични

133.01

130.63

132.20

124.12