Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD

EUR/USD - посока за деня
 

18.03.2010 г.  Текущо ниво - 1.3654


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

С пробива под 1.3715 двойката потвърди реверсия при 1.3819, малко под основния резистънс в 1.3850. Текущият акцент е низходящ и докато двойката се задържа под 1.3715 ще очакваме спад под 1.3640 да прицели 1.3530, а впоследствие и 1.3440.
 

USD/JPY


USD/JPY- посока за деня
 


18.03.2010 г.  Текущо ниво - 90.01
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Поредният неуспех за пробив над 90.79 ни принуждава да променим диаметрално очакванията си за спад под 89.97, на път към 88.10.
 


GBP/USD


GBP/USD- посока за деня
 

18.03.2010 г.  Текущо ниво - 1.5255

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Бе отчетен пик в 1.5382, като двойката все още се намира над ключовата подкрепа в 1.5209. Считаме, че пробив под това ниво ще гарантира, че е налице реверсия на посоката и е започнал спад за 1.4780.
 


USD/CHF


USD/CHF- посока за деня
 

18.03.2010 г.   Текущо ниво - 1.0585
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Налице е минорна реверсия над 1.0498, като очакваме пробив над 1.0647 да я потвърди и да прицели 1.0810 и 1.0901.
 


EUR/JPY

EUR/JPY- посока за деня
 

18.03.2010 г.  Текущо ниво - 122.97

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Неуспешните тестове на 125.24 и последвалият спад под 123.20 дефинират настъпила реверсия и очакванията ни са свързани с поевтиняване за 121.70 и 119.63. Отговорен резистънс е 123.96.


 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!