До 1.192 млрд. лв е нараснал размерът на лошите и преструктурирани жилищни кредити на домакинствата у нас. На годишна база стойността на проблемните ипотеки в страната се е увеличила с 174%, показва статистиката на БНБ за кредитите през юли.

Общо до 6.201 млрд. лв набъбва обемът на кредитите, които са необслужвани (просрочия над 90 дни), на загуба (просрочия над 180 дни) и преструктурирани към края на юли 2010 г.

Общият дял на проблемните кредити /без овърдрафтите/ достигна рекордните 15.94% през юли, след като общото кредитиране към края на юли 2010 г. възлезе на 30.84 млрд. лв.

Проблемните кредити на предприятията достигнаха почти 3.6 млрд. лв през юли, като само за месец са набъбнали с 247 млн. лв. На годишна база увеличението възлезе на внушителните за размера на икономиката ни 2.25 млрд. лв.

Нараства обемът и на лошите и преструктурирани потребителски кредити – до 1.230 млрд. лв, като само преди година тази цифра не надвишаваше 600 млн. лв.

Обемът на проблемните кредити в страната като цяло започна рязко да нараства след септември 2009 г. През юли 2009 г. като лоши и преструктурирани бяха квалифицирани кредити на стойност по-малко от 2.5 млрд. лв – тоест увеличението е близо 2.5 пъти.