Проверка за изразходването на около 200 млн. лв. от приватизационни сделки в Слънчев бряг за периода 2001 -2010 год. ще бъде извършена от държавната финансова инспекция и от икономическа полиция. Проверката ще бъде ръководена лично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.

В момента сумата липсва, наличностите в банковите сметки възлизат на 8 300 лв,  задълженията са сериозни, а вероятността ръководството на Слънчев бряг АД  да влезе в спирала от тежки съдебни дела е голяма,  призна председателят на Съвета на директорите на дружеството Златко Димитров.

Вече са изпратени и сигнали до прокуратурата за сключване на неизгодни и ощетяващи държавата договори, обяви депутатът от ГЕРБ Димитър Бойчев.

Според него договорната дейност на дружеството е водена при очевидна финансова загуба и е причинила вреди в особено големи размери.