Отиващата си 2007 г. се оказа много успешна за Българска фондова борса. Интересът на родните фирми към капиталовия пазар значително нарасна, като това се изрази в големия брой първични и вторични публични предлагания, увеличения на капитала и нарастване на колективните инвестиционни схеми.

Първичните публични предлагания /initial public offering/ станаха предпочитан начин за набиране на свеж финансов ресурс от Българските компании.

Първото IPO у нас беше осъществено през юли 2004 г. от Инвестор.БГ АД, а през октомври примера му последва и Интерлоджик имоти АД. През следващата година още три компании направиха първични пъблични предлагания - Интерлоджик лизинг АД, Уеб Медия Груп АД и САФ Магелан АД. Същото направиха и Адванс Екуити АД, Химимпорт АД, София Комерс – Заложни къщи АД и Монбат АД през 2006 г.

След като мениджърите видяха, че интересът към новите компании е голям, IPO-тата станаха често срещано явление и така 2007-ма бе обявена за годината на IPO-тата.

Освен първично публично предлагане, при което се издават нови акции, част от компаниите избраха вторично публично предлагане /secondary public offering/, при което се продават съществуващи акции.

Задачата, която ръководството на борсата си беше поставила, а именно да популяризира капиталовия пазар пред фирмите, е изпълнена успешно. След множеството кръгли маси с бизнеса резултатите вече са на лице.

Статистиката на Българска фондова борса показва, че към голямото семейство на борсата през тази година са се присъединили още 16 новите компании. Това са: Тодоров АД, Каолин АД, КТБ АД, ПИБ АД, Бианор АД, Специализирани бизнес системи АД, Девин АД, Ломско пиво АД, Трейс груп холд АД, Етропал АД, Хидроизомат АД, ЦБА Асет Мениджмънт АД, Билборд АД, Енемона АД, Агрия груп холд АД и Зърнени храни България АД /виж таблицата /.

Осъществените SPO-та са девет – на Пиринско пиво АД, ДЗИ Банк АД, Еевроинс АД, БАКБ АД, Медийни системи АД, Етропал АД, ФИА България АД, Ломско пиво АД и Прайм Турист АД.

Увеличи се и броят на новите дружества със специална инвестиционна цел. По данни на БФБ-София само през тази година техният брой се е увеличил с деветнадесет нови компании - Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, Хелт енд уелнес АДСИЦ, Алфа кредит АДСИЦ, Форуком Фонд Имоти АДСИЦ, Солид инвест АДСИЦ, Ексклузив Пропърти АДСИЦ, Сердика Пропъртис АДСИЦ, Статус имоти АДСИЦ, Хюндай Пропъртис АДСИЦ, Хюндай финанс АДСИЦ, Пълдин Лайън Груп АДСИЦ, И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ, Юнайтед Пропъртис АДСИЦ, Сингулар АДСИЦ, Зенит имоти АДСИЦ и Недвижими имоти София АДСИЦ.

IPO-та през 2007 г.

Компания Предложени
акции
Набран ресурс
/ млн. лв./
Агрия груп холд АД 1 700 000                     15.368
БианорАД 1 383 750                       1.350
Билборд АД 1 500 000                     10.950
Девин АД 3 225 000                     19.672
Енемона АД 2 000 000                     33.600
Зърнени храни България АД        42 696 400                   192.134
Каолин АД 5 000 000                     61.800
КТБ АД 1 000 000                     58.500
ПИБ АД 16 500 000                   176.550
Специализирани бизнес системи АД 33 620                       2.270
Тодоров АД 1 100 000                       6.800
Трейс груп холд АД 200 000                       2.210