Много по-силна година за акциите очаква да бъде 2013 г. спрямо 2012 г. един от най-големите асет мениджъри във Великобритания Schroders. Партньорите на Карол Капитал Мениджмънт смятат, че апетита за риск ще се засили, като основни фаворити на анализаторите са американските и европейските акции.

Schroders смятат, че пазарните съотношения на акциите в САЩ са все още приемливи и това ще подкрепя пазара, при условие, че икономическия ръст там остане устойчив въпреки фискалните притеснения. Също така те са позитивни и за европейските акции, които при настоящите пазарни съотношения и намален риск от разпадането на еврозоната изглеждат доста атрактивни.

Подкрепа в прогнозите си макроикономистите в Schroders намират в това, че в първата половина на  2013 г. Централните банки на САЩ, Великобритания и Япония ще продължат с вливането на ликвидност под формата на количествени улеснения (QE), а ЕЦБ ще продължи изкупуването на периферни краткосрочни облигации. Подобни действия се очаква да засилят доверието на инвеститорите в рискови активи.
В анализа на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” пък се детайлизира, че регионът на Източна Европа е вероятно да бъде един от най-силните през 2013 г. Основните предпоставки за това силно представяне са голямата подцененост на акциите и започналият в края на 2012 г. позитивен тренд на борсите.

Повечето пазари от региона бяха в низходящ тренд през последните 2-3 години и се представяха значително по-слабо спрямо големите развити пазари в света и особено спрямо американският фондов пазар, се казва още в анализът на дружеството. Тази тенденция обаче се смени в края на 2012 г.

Пазарите на Сърбия и България едва сега започват възходящото си движение, а най-силният пазар в момента според Карол Капитал Мениджмънт е този в Румъния – където след продължителна консолидация през 2011 г. и 2012 г. последва възходящ пробив през декември м.г. Тези балкански пазари според управляващото дружество е много вероятно да поскъпнат с над 100% през следващите 2-3 години.

В анализа си Schroders прогнозират още, че суровините през 2013 г. по-скоро няма да бъдат атрактивна инвестиция. Анализаторите остават предпазливи и по отношение на индустриалните метали, поради намаленото търсене, тъй като развиващите се пазари и особено Китай, постепенно изместиха фокуса си от водения от инвестиции ръст. Леко по-позитивни са към ценните метали и енергийните ресурси.

Що се отнася до нашия регион, казват още експертите от Карол Капитал Мениджмънт, в макроикономически аспект пред региона има много проблеми, най-вече породени от тесните връзки на тези страни със страните от еврозоната. Основните опасения за региона са свързани с масираното присъствие на западноевропейски банки, нарастването на необслужваните кредити и ръстът в безработицата. Изключение са единствено икономиките на Русия и Турция, при които наблюдаваме сериозно съживяване през последните 2-3 години. Тези пазари са и най-ликвидните в региона и затова са и най-предпочитани от големите институционални инвеститори.

Според анализа на управляващото дружество, регионът на Източна Европа предоставя едни от най-атрактивните възможности за инвестиране в момента именно защото възходящият тренд на тези пазари започва в момента. Най-големите пари на борсата могат да се направят тогава когато инвеститорите се позиционират в правилните пазари в самото начало на възходящия тренд. Три от фондовете, които дружеството управлява са с фокус в Източна Европа и биха били отлично средство за тези, които биха искали лесен и бърз достъп до нашия регион. Адванс Инвест инвестира в акции в България и Румъния, Адванс Източна Европа инвестира в шест страни от региона (България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Русия и Украйна), а Адванс IPO фонд инвестира в новолистнати компании от целия регион на Централна и Източна Европа.