*Представяме ви технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД.

 

EUR/USD - посока за деня

21.07.2008 г. Текущо ниво - 1.5867

Валутната двойка е във възходящо движение от средносрочното дъно при 1.5301 (13.06.08) в ролята му на финал на продължителната консолидация след 1.5909 (17.03.2008). Техническите индикатори на дневна база са във възходяща фаза и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5661 и 1.5146.

Възстановяването след локалното дъно при 1.5780 продължава да е ограничено под резистентното 1.5893, като структурата на покачването далеч не е импулсна, което от своя страна придава критично значение на 1.5780. Въпреки това считаме, че в по-близък план ще видим растеж над 1.5893 към 1.5951 и евентуално 1.5989. След преодоляване на 1.5887, критично в низходяща посока ще е 1.5806.

съпротиви

интрадневни интраседмични
1.5891 1.6000-сентимент
1.5950 1.6212

 

подкрепи

интрадневни интраседмични
1.5810 1.5827
1.5763 1.5301

 

USD/JPY- посока за деня

21.07.2008 г. Текущо ниво -106.70

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Двойката продължава да консолидира под динамичната съпротива при 107.01, като считаме, че все още е рано за пробив над 107.08 и ще видим първо спад до 105.45 и евентуално 105.16. Интрадневно е налице низходящ тренд с резистънс при 106.71, критично ниво при 106.86 и цел 105.88.

съпротиви

интрадневни интраседмични
107.10 107.75
107.44 108.59

подкрепи

интрадневни интраседмични
105.88 102.63
105.16 100.00

 

GBP/USD- посока за деня

21.07.2008 г. Текущо ниво - 1.9918

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.9374. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA.

Консолидацията след 2.0007 се разви в малко по-комплексна конструкция от очакваната, но няма промяна в нагласата ни, че предстои финализиране на текущия спад в зоната 1.9881-47 и възобновяване на растежа към 2.0274. Потвърждение ще е преодоляване на 1.9997.

В последните сесии на предходната седмица двойката не успя да преодолее 1.9996, като наблюдаваме спад към следващата цел при 1.9868.
Пробив над 1.9990 би потвърдил ситуирано локално дъно и начало на растеж към 2.0275.


*Времевият интервал на показаната графика е 3 часов.

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.9991 2.0274
2.0067 2.0397

подкрепи

интрадневни интраседмични
1.9881 1.9791
1.9847 1.9475

 

USD/CHF- посока за деня

21.07.2008 г.
Текущо ниво - 1.0224

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Локален връх е ситуиран при 1.0257, но няма потвърждение за започнал спад към 1.0029. Нагласата ни е неутрална.

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.0257 1.0383
1.0250 1.0626

подкрепи

интрадневни интраседмични
1.0124 0.9999
0.9999 0.9639

 

EUR/JPY- посока за деня

21.07.2008 г. Текущо ниво - 169.22

Достигнат бе нов връх при 169.63, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 164.57 и 161.79.


Отново бе тествано резистентното 169.63, като евентуално преодоляване на това ниво ще дефинира възходящи трендове по абсолютно всички времеви мащаби.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни интраседмични
169.63 170.00- сентимент
----
173.62

подкрепи

интрадневни интраседмични
168.56 161.83
167.31 156.34