Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

22.07.2009 г.  Текущо ниво - 1.4189

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3064 и 1.3524.

Бе отчетен нов максимум в 1.4277, като спадът от това ниво е импулсен по характер и текущо консолидира над подкрепата в 1.4160. Очакваме пробив под 1.4160 и поевтиняване към подкрепата в 1.4050.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4218

1.4338

1.4247

1.4728

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.4164

1.3720

1.4092

1.3425

 

USD/JPY- посока за деня

22.07.2009 г.  Текущо ниво - 93.41
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Достигната е първата ни цел в 93.25, като текущата консолидация ще резултатира в нов спад към следващата подкрепа в 91.67. След пробив под 93.25 критично ниво спрямо низходящата тенденция ще бъде 93.74.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

94.36

95.73

94.88

99.75

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

93.25

93.58

91.72

89.83

 

GBP/USD- посока за деня

22.07.2009 г.  Текущо ниво - 1.6341

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Реверсията при 1.6557 бе потвърдена с преодоляването на динамичната подкрепа в 1.6382, като следващи цели в низходяща посока са 1.6260 и 1.6106. Интрадневен резистънс е 1.6383.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6547

1.6742

1.6662

1.70+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.6370

1.6130

1.6267

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

22.07.2009 г.   Текущо ниво - 1.0693
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Въпреки възстановяването от 1.0623, все още липсва пробив дори над първия резистънс в 1.0719, който би дефинирал реверсия при вчерашния минимум. Все пак интрадневните ни очаквания са свързани с покачване към 1.0816, при критично ниво в 1.0667.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0719

1.1061

1.0816

1.1493

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.0667

1.0590

1.0590

1.0354

 

EUR/JPY- посока за деня

22.07.2009 г.  Текущо ниво - 132.76

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Корективната формация над 133.16 завърши в 134.49 и последва рязък спад до 132.39. Текущо двойката е в минорна консолидация над 132.39, предшестваща ново поевтиняване към 130.82.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

134.77

136.90

135.47

145+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

132.39

125.92

130.82

117.56