Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД

 

 

EUR/USD - посока за деня

23.10.2008 г. Текущо ниво - 1.2789

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

Двойката оправда очакванията ни, като възстановяването от 1.2731 бе ограничено под 1.2992 и видяхме нов спад до 1.2721. Считаме, че това поевтиняване е част от консолидацията и е резонно да очакваме още няколко рейнджови минорни суинга в областта 1.2721-1.2901 преди реалното възобновяване на генералния спад към 1.2484.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2992

1.3531

1.3261

1.3781

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2721

1.2484

1.2642

1.20-сентимент

USD/JPY- посока за деня

23.10.2008 г. Текущо ниво -97.80

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Низходящото движение от 102.41 достигна локален минимум при 96.84, като поскъпването от това ниво дава сигнал за завършеност на downtrend-a от 102.41, респективно дефинира възходящ потенциал за 99.93 и евентуално 103.52. Критично за нагласата ни е 96.84, като спад под това ниво ще дефинира възобновяване на низходящата тенденция към 95.75.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

99.97

103.55

100.42

109.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

96.84

95.75

95.75

90+сентимент

 

GBP/USD- посока за деня

23.10.2008 г. Текущо ниво - 1.6305

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Очаквано двойката ограничи корективната си фаза след 1.6204 до 1.6476 и спадът е подновен към 1.5846. В унисон със средносрочните ни очаквания, низходящата тенденция тук е в най-силната си фаза след 2.0153 и междинна цел при 1.55+.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6494

1.6799

1.6563

1.7523

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6201

1.5846

1.60+

1.55+

 

USD/CHF- посока за деня

23.10.2008 г. Текущо ниво - 1.1676

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Възходящото движение изпълни целта ни при 1.1596, достигайки до 1.1712. Считаме, че потенциала на "uptrend"-a e запазен с цел 1.1938, близка подкрепа при 1.1489 и критично ниво при 1.1321.

 

 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1701

1.1938

1.1796

1.2152

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1596

1.1489

1.1489

1.0696

 

 

EUR/JPY- посока за деня

 

23.10.2008 г. Текущо ниво - 124.55

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

С достигнатото 123.33 е изпълнена целта ни при 124.12, поставена в консолидационната конструкция под 141.70. Считаме, че двойката се намира в корективна фаза с потенциал за 128.80.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

 

 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

125.24

128.80

128.80

132.20

подкрепи

интрадневни

интраседмични

123.33

120-сентимент

---

116.36