Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

24.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.2718

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3325 и 1.4144.

След преодоляването на 1.2874 двойката дефинира връх при 1.2996, финал на растежа от 1.2554. Въпреки дълбочината на спада от 1.2996, считаме че това движение е корективно и предхожда растеж за 1.3090. Критично за нагласата ни е 1.2554.
В интрадневен план все още липсва изчистен възходящ импулс, като резистентни зони са 1.2771 и 1.2847.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2771

1.31+

1.2847

1.3328

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.2665

1.2421

1.2554

1.2330

USD/JPY- посока за деня

24.02.2009 г.  Текущо ниво - 95.11
                                                                                           
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 90.78 и 100.29.

Преодоляването на 94.64 опроверга очакванията ни за спад към 89.82 и поставя първа цел при резистентното 97.48. Критично ниво за текущия растеж е 94.25, а при високите фреймове отговорно е 92.62.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

95.73

97.48

97.48

100.03

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

94.25

92.62

92.62

87.12

GBP/USD- посока за деня

24.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.4505

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

След вчерашния пик при 1.4662 двойката навлезе в корективна фаза, която тества подкрепата при 1.4446 и очакваме да резултатира в нов растеж към отговорното 1.4986.

*Времевият интервал на показаната графика е 1 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4573

1.4986

1.4662

1.5727

подкрепи  

 

интрадневни

интраседмични

1.4446

1.4020

1.4150

1.30+

USD/CHF- посока за деня

24.02.2009 г.   Текущо ниво - 1.1657
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Задействаната реверсивна формация при 15 мин. фрейм дефинира дъно при 1.1461 и провокира възстановяване до 1.1712. Очакваме запазване на низходящата тенденция от 1.1712, като потвърждение за това ще е спад под подкрепата при 1.1590.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1715

1.1923

1.1793

1.2160

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1453

1.1278

1.1278

1.0820

EUR/JPY- посока за деня

24.02.2009 г.  Текущо ниво - 121.35

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Целта ни при 122.03 бе почти изпълнена с отчетения максимум при 121.96, като акцентът остава възходящ, поради което новата ни цел е 123.64.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

122.03

123.64

123.64

126.53

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

120.31

114.94

117.63

112.09