Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

24.06.2009 г. Текущо ниво - 1.4125

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3064 и 1.3524.

С преодоляването на 1.3923 се разви силен възходящ импулс, който проби над статичния резистънс в 1.4010 и достигна до 1.4109. Фактът, че консолидацията под 1.4109 коригира главно времево, като не успя дори да ритества подкрепата в 1.4010, сигнализира за силата на текущата възходяща тенденция и за по-високата йерархия на това движение. Тъй като двойката не успя да преодолее подкрепата от дневен фрейм в 1.3720-40 и тъй като на този фрейм тренда е категорично възходящ, то считаме, че корекцията под 1.4338 е завършена в 1.3746 и се развива растеж за нов връх в зоната 1.4720. Предстои да бъде преодоляно потвърждаващото ниво при 1.4178, но така или иначе, докато двойката се задържа над подкрепата в 1.4010 нагласата тук ще остане категорично позитивна за 1.4338, като критично в технически план е 1.3828.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4178

1.4338

1.4270

1.472

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4010

1.3720

1.3829

1.3425

 

USD/JPY- посока за деня

24.06.2009 г. Текущо ниво - 95.44

Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Запазваме нагласата си за спад към 93.58, като критично в интрадневен план е 95.88.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

95.88

99.74

97.30

101.45

подкрепи

интрадневни

интраседмични

95.01

93.58

93.58

89.83

 

GBP/USD- посока за деня

24.06.2009 г. Текущо ниво - 1.6491

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA.

Поредният тест в зоната 1.4190 бе отново неуспешен и реверсията, която видяхме в 1.6208 постави финал на консолидационната конструкция след 1.6623. Акцентът тук е категорично възходящ с цел 1.6663, като с оглед на днешния важен откъм фундамент ден е вероятно да видим известна консолидация под предходния максимум преди нов растеж с цел сентимент нивото 1.70+.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6556

1.6693

1.6663

1.7000

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6399

1.6083

1.6187

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

24.06.2009 г.
Текущо ниво - 1.0638

Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.

Неспособността на двойката да преодолее резистентното 1.0955 резултатира в успешен тест на подкрепата 1.0762 и този пробив ускори спада до 1.0640. Акцентът тук е категорично низходящ с цел 1.0587, а впоследствие и 1.0373.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0762

1.0955

--

1.1260

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0590

1.0354

--

1.00+

 

EUR/JPY- посока за деня

24.06.2009 г. Текущо ниво - 134.89

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Генерирано бе възходящо движение , което маркира реверсия в 131.39 и текущо тества резистънса в 135.30. Очакваме след известна консолидация под тази съпротива да видим нов растеж за 139.+.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

135.30

139.20

137.40

145+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

131.41

126.93

130.+

117.56