С 10 -15% по-малко туристи са посетили  регион Добрич през 2009 година
спрямо предходната, съобщи в ефира на Дарик Димитър Димитров,
председател на местния клон на Асоциацията на хотелиерите и
ресторантьорите. Между 20-25%  е регистрираният спад на оборота през
миналата година спрямо 2008-ма.

В условията на криза браншът реагира гъвкаво и отчитаме задоволителни
резултати, макар и с нулеви печалби, заяви Димитров. Той информира, че
в Асоциацията няма постъпили сигнали за фалити на ресторанти и хотели
от област Добрич.

„Очакваме ръст на българските туристи през новия сезон, а освен на
българите разчитаме и на руските и румънските летовници" - обяви още
Димитров. Той подчерта, че основния проблем пред чуждестранните
туристи е лошата пътна инфраструктура в региона.