Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

25.02.2010 г.  Текущо ниво - 1.3489

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Пробивът под 1.3531 в щатската сесия на търговия затвърди нагласата ни спрямо корективния характер на възстановяването над 1.3496 и низходящата тенденция е възобновена за целите ни в 1.3320 и 1.3061. В интрадневен план наблюдаваме консолидация над предходния минимум в 1.3442 и под 1.3501, което е резистентната зона за деня. Критично е едва 1.3548.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3501

1.3850

1.3630

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.3442

1.3061

1.3320

1.2878

USD/JPY- посока за деня

25.02.2010 г.  Текущо ниво - 89.39
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Вчерашната консолидация остана ограничена под 90.37 и спадът е възобновен за 88.55. Отговорен резистънс днес е 89.74.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

89.74

93.40

90.52

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

89.01

87.36

88.55

83.45

 

GBP/USD- посока за деня

25.02.2010 г.
  Текущо ниво - 1.5319


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Резистентната зона в 1.5470 издържа многократните интрадневни тестове и двойката възобнови спада си, преодолявайки минимумите в 1.5386. Акцентът е негативен за междинната ни цел в 1.5230, а впоследствие и за основната в 1.5061. Интрадневна съпротива е 1.5349.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5349

1.6070

1.5490

1.6790

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5230

1.50+

1.5061

1.4456

USD/CHF- посока за деня

25.02.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0848

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Очакваният интрадневен спад отчете минимум в 1.0738, където двойката изгради дъно за нов растеж над предходните върхове в 1.0901. Нагласата ни тук продължава да е позитивна за 1.1032, като в близък план подкрепа е 1.0834, а критично ниво - 1.0804.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0901

1.09+

1.09+

1.1032

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0834

1.0715

1.0834

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

25.02.2010 г.  Текущо ниво - 120.65

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Вчерашната трендова динамика отговори прецизно на очакванията ни и след интрадневен връх в 122.63, който бе тест на основния резистънс в 122.75, двойката бе реверсирана и започналото поевтиняване отчете днес минимум в 120.22. Акцентът продължава да е категорично негативен за 118.01 с близка съпротива в 120.70 и основна в 121.30-52 зоната, преди пробив на психологическото 120.00.
*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

120.70

127.01

121.52

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

120.00

118.+

118.01

112.20