250 млн. лв. ще бъдат насочени като допълнителни мерки за подкрепа на българските предприятия и за инфраструктура. Това каза в Министерски съвет премиерът Сергей Станишев. Кризата се развива много бързо в световен и европейски мащаб и започва все повече да влияе върху реалния сектор у нас и върху заетостта, посочи премиерът.

Очаквайки това развитие, правителството е създало работна група с цел да се направи преструктуриране на разходите. Тя е сформирала три критерия на залегналите в бюджета проекти, които трябва да бъдат подложени на допълнителна оценка за целесъобразност, разходи, които нямат ефект върху реалната икономика и са свързани предимно с внос, проекти, които няма да бъдат завършени до 2009 г. заради технически обем, сложност и др.

15 млн. лв. допълнително се предоставят на МТСП за социална инфраструктура. С парите ще се реализират 54 проекта в близо 40 общини по Красива България.

МОСВ ще получи над 5 млн. лв. допълнително бюджетни кредити за национален конкурс Чиста околна среда, по който бенефициенти са училища, читалища и др.

На МО ще бъдат дадени бюджетни кредити за 45 млн. лв. за закупуване на жилища.

Допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи се предоставят на общините в размер на 155 млн. лв. Тези средства ще се насочат директно към общините и няма да бъдат управлявани от правителството, посочи премиерът.

Станишев заяви, че антикризисният план на правителството постоянно се актуализира и се вземат гъвкави решения за подкрепа на бизнеса и хората. Фокус