Безработицата в еврозоната е била 12% през февруари, тоест без изменение от предходния месец януари. В по-широкия формат на Европейския съюз, в който участват 27 държави на стария континент, равнището на безработица е било 10.9%, което е повишение от нивото 10.85 през януари. Данните са на Евростат.

 

В Европейския съюз 26.338 млн. души са регистрирани като безработни, като от тях 19.071 са жители на страни от еврозоната.

 

Най-малко безработни има в Австрия и Германия, където безработицата е съответно 4.8% и 5.4% през февруари. Най-висока е безработицата в Гърция, Испания и португалия, където равнището е съответно 26.4% (по последни данни към декември 2012 година), 26.3% и 17.5%.

 

Безработицата при младите хора до 25 години е 23.5% в Европейския съюз и 23.9% в еврозоната. Общо 5.694 млн. млади хора са регистрирани като безработни към бюрата по труда.

 

За България данните на Евростат показват 12.5% безработица, колкото бе и през януари. През февруари миналата година обаче безработицата е била по-ниска с ниво 12%.