Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

26.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.5023


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Макар и доста плахо, двойката отчита нови върхове, а конструкциите в низходяща посока продължават да са корективни по характер. Интрадневната тенденция е позитивна към целта ни в 1.5104 с критично ниво в 1.5009, а отговорно ниво за възходящия тренд от 1.4478 е 1.4945.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5063

1.5280

1.5104

1.6040

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.5008

1.4444

1.4945

1.4189

USD/JPY- посока за деня

26.10.2009 г.  Текущо ниво - 91.86
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Изпълнена бе целта ни в 92.10, като запазваме очакванията си за реверсия в зоната 92.10-40 с цели 90.40 и 88.90. Въпреки, че зоната около 91.20 е гравитационна подкрепа, а не критична, считаме че преодоляването й ще е достатъчно потвърждение за ситуиран връх и завършеност на възходящото движение от 88.01. Интрадневната тенденция е негативна, консолидирайки над 91.57.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

92.10

92.10-40

92.40

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

91.57

87.12

91.20

83.45

GBP/USD- посока за деня

26.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.6301

Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

Пробивът под 1.6619 потвърди ситуиран връх в 1.6693, като цел на реверсията е основната подкрепа в 1.6130. Текущото дъно в 1.6249 е тест на зоната около 1.6250, като притежава потенциал да провокира единствено корективна формация преди следващ спад към 1.6130. Резистентни във възходяща посока са 1.6363 и отговорното 1.6490.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6363

1.6752

1.6490

1.7042

подкрепи  

интрадневни

интраседмични

1.6250

1.6130

1.6130

1.5352

USD/CHF- посока за деня

26.10.2009 г.   Текущо ниво - 1.0080
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Двойката продължава консолидацията си над 1.0035 и трендовата динамика бе напълно заличена, като запазваме очакванията си за минорно низходящо движение с цел плътен тест на паритета. Във възходяща посока критично остава 1.0122.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0105

1.0230

1.0122

1.0550

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0032

1.00+

1.00+

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

26.10.2009 г.  Текущо ниво - 138.06

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Изпълнена е целта ни при 138.06, като двойката отчете локален максимум в 138.36. Запазваме очакванията си за реверсия под резистентното 138.70, като потвърждение за наличие на такава ще е пробив под текущата концентрация на динамична и статична подкрепа в 137.02. За съжаление към настоящия момент все още липсват признаци на реверсия и не е изключен финален опит за тест на 138.70, като интрадневна подкрепа е 137.40. При всички фреймове под 8 ч. е налице дивергенция на осцилаторите с ценовите показания.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

138.36

139.20

138.70

145+

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

137.40

136.05

137.02

126.98