Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

26.11.2009 г.  Текущо ниво - 1.5081

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4665 и 1.3838.

Изпълнена бе целта ни в 1.5130 и двойката навлезе в консолидация над 1.50+ преди нов растеж за 1.5280. Интрадневният акцент е негативен за 1.5057 и евентуално 1.5016, като очакваме последното ниво да подкрепи двойката за пробив над резистънса в 1.5098. Критично за текущото покачване от междинна йерархия е все още 1.4920.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5143

1.5290

1.5280

1.6040

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5057

1.4920

1.5016

1.4623

USD/JPY- посока за деня

26.11.2009 г.  Текущо ниво - 86.90
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Спадът бе ускорен и двойката последователно преодоля 88.01 и средносрочния минимум в 87.12. Акцентът е категорично негативен за 83.45, като в по-близък план наблюдаваме консолидация, чийто ранг все още не може да бъде ясно дефиниран, но при всички положения следва да остане ограничена под 88.75 преди нов спад. Интрадневният акцент е леко позитивен за 87.20 и евентуално 88.01.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

87.20

91.58

88.75

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

86.30

83.45

85.12

79.60

GBP/USD- посока за деня

26.11.2009 г.  Текущо ниво - 1.6535


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Тук двойката отново оправда очакванията ни, като видяхме реверсия при 1.6746, като спадът от това ниво тества интрадневната подкрепа в 1.6649 и впоследствие проби под нея, което бе и потвърждението за поставен връх и финал на корекцията над 1.6460. Акцентът тук е категорично низходящ за 1.6460, като там очакваме успешен пробив и задълбочаване до 1.6250, а впоследствие и към крайната ни цел в 1.6130. Моментът е подходящ да се обърне внимание на кроса EUR/GBP, където липсва значим резистънс чак до 94.12.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6649

1.7042

1.6840

1.7442

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6495

1.6250

1.6250

1.5706

USD/CHF- посока за деня

26.11.2009 г.   Текущо ниво - 1.0048

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Преодоляна бе зоната на минимумите в 1.0030 и двойката отчете локално дъно в 0.9916. Възстановяването от това ниво е с импулсен характер с оглед на вътрешната му структура, но тъй като това се дължи главно на корелацията с EUR/CHF и интервенираното сентимент ниво при 1.50+, то тук трябва да приемем, че покачването от 0.9916 е просто ритест на резистънса в зоната 1.0030-50 и предстои нов спад към 0.9850.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0030

1.0352

1.0230

1.0550

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

0.9952

0.9850

0.9916

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

26.11.2009 г.  Текущо ниво - 130.99

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.44 и 130.96.

Пробивът под 131.72 доведе до темпорален минимум в 130.38, малко над динамичната подкрепа от дневен фрейм, проектирана при 130.09. Очакванията ни са свързани с рейнджова активност в областта 130.09-131.72, като в интрадневен план спадът от 132.70 изглежда незавършен и фаворизираме плътен тест в 130.09. Тъй като мейджърите, формиращи разглеждания крос са в една посока спрямо щатският долар, то движенията тук ще са плод на времевия синхрон при EUR/USD и USD/JPY, което прави търговията в самите основни двойки за предпочитане пред тази в кроса.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви  

интрадневни

интраседмични

131.72

135.38

134.04

137.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

130.09

128.90

128.90

121.60