261 разрешения за неотложни плащания са издали публичните изпълнители на НАП София през първото тримесечие на годината, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция. По този начин столичната дирекция е събрала повече от 4 млн. лв. просрочени задължения само за тримесечието. Съпоставката с данните за 2009 г. показва, че все повече търговци, чиито банкови сметки са запорирани от служителите на НАП прибягват до този механизъм за погасяване на дълговете. 297 са разрешенията издадени през цялата м. г. В резултат от тях в бюджета са постъпили 12 млн. лв.

От НАП напомнят, че получавайки поканата за доброволно изпълнение всеки длъжник може да се свърже със съответния публичен изпълнител за разясняване на подходящи законови начини за погасяване на просрочените плащания. Ако не е направил това и вече е наложен запор върху банковите му сметки, законът е предвидил начин да не се възпрепятства нормалната търговска дейност на лицето. Това става чрез издаване на разпореждане за неотложни плащания. С него се разрешава част от постъпващите суми по запорираните сметки на длъжника да се използват за неотложни плащания, свързани с основната му стопанска дейност.

Практиката показва, че прилагането на този способ има двоен ефект. От една страна лицата успяват да погасят просрочените си публични задължения, като едновременно с това не се нарушава работния им процес. Същевременно, продължавайки дейността си те реализират обороти, от които в бюджета постъпват допълнително суми от данъци и осигуровки.