Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта сток.

 

EUR/USD

27.09.2010 г.

Текущо ниво - 1.3450

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2377 и 1.3670.

След края на корективната фаза при 1.3286 двойката възобнови растежа си и отчете нов максимум в 1.3497. Настоящия спад от това ниво е отново минорна консолидация преди следващо поскъпване за 1.3570. Основна интрадневна подкрепа е 1.3430, а критично ниво за целия растеж от 1.2643 е 1.3286. Трябва да се отбележи, че поскъпването от 1.3286 отчита дивергенция с показателите на осцилаторите при 2-часов фрейм, което дава основание да считаме, че тази вълна е финален етап на възходящия тренд от 1.2643. 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3497

1.3850

1.3570

1.4460

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3430

1.3159

1.3286

1.2920

 

USD/JPY

27.09.2010 г.

Текущо ниво - 84.13

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Очакваме спада от 85.40 да прицели реверсивното 83.60, което да даде начало на поскъпване за 86.50 в рамките на широката корекция над 82.87. Интрадневният акцент е низходящ с резистънс в 84.60.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

84.60

88.10

85.40

92.10

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

84.10

82.50

83.60

79.60

 

GBP/USD

27.09.2010 г.

Текущо ниво - 1.5813

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Двойката изпълни целта ни в 1.5810, но акцентът се запазва позитивен за 1.5907, където следва да очакваме реверсия за 1.5503. Интрадневна основна подкрепа е 1.5730, а критично ниво за растежа от 1.5290 е 1.5640.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5840

1.5810

1.5907

1.5999

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5730

1.5118

1.5503

1.4810

 

USD/CHF

27.09.2010 г.

Текущо ниво - 0.9886

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното при 0.9912. Двойката се намира във възходящ тренд от 23.12.2009 г.

След новия минимум в 0.9778 двойката преодоля динамичната съпротива в 0.9840 и притежава потенциал за тест на резистентното 0.9950. Ситуацията тук продължава да е усложнена от едновременните възходящи трендове в EUR/CHF и EUR/USD.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

0.9950

1.0187

1.0015

1.0640

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

0.9778

0.9635

0.9724

0.9000

 

EUR/JPY

27.09.2010 г.

Текущо ниво - 113.29

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Запазваме очакванията си за реверсия под резистентното 114.01 с цел пробив на 112.31 и спад към 111.40.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

114.01

114.00

---

119.60

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

112.31

102.12

111.40

100-сентимент