Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД

 

EUR/USD - посока за деня
 

28.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.2538

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4049 и 1.5194.

Вчерашното поевтиняване се оказа по-слабо от очакваното, като отчете локален минимум при 1.2331. Днес това локлано дъно бе дублирано, което създаде потенциал за реверсивна формация и считаме, че при 1.2331 е поставен финал на спад от 1.3769 (14.10.08). В този смисъл двойката вече се намира в консолидационна фаза, която текущоо консолидира под резистентното 1.2583 и по-късно днес след неговия пробив очакваме да видим покачване до 1.2751, последвано от нова корективна фаза, предшестваща растеж до 1.2884 и евентуално 1.2992.  Интрадневна подкрепа ще оказва 1.2462, а критично ниво е разбира се 1.2331.

съпротиви 
подкрепи 
интрадневни интраседмични
1.2584 1.2996
1.2751 1.3261
интрадневни интраседмични
1.2463 1.2331
1.2331 1.20-сентимент

USD/JPY- посока за деня
 


28.10.2008 г.  Текущо ниво -95.05
                                                                                           
Развива се низходящо движение след средносрочния максимум при 110.66. Техническите индикатори са низходящи.

Бе преодоляно критичното за низходящата тенденция 94.36, като двойката се покачи до 96.16. Считаме, че настоящия растеж е част от корективна фаза след дъното при 90.95 и следва да прицели 98.09 преди реверсия на посоката. В по-близък план се развива консоидация под 96.16, като тя следва да намери подкрепа над 94.18 преди ново покачване към 98.09. Критично е 92.71.

съпротиви 
подкрепи 
интрадневни интраседмични
95.38 98.06
96.16 103.55
интрадневни интраседмични
94.18 90+сентимент
92.71 86.32

 

GBP/USD- посока за деня
 


28.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.5675

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Неспособността на двойката да преодолее 1.5271 (24.10.08) показа, че вече се рзвива по-мащабна корективна фаза от споменатия локален минимум и очакваме тя да прицели 1.5944, а впоследствие и 1.6324 преди финализирането си. Критично ниво е 1.5391.

съпротиви 
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.5763 1.6161
1.5944 1.6324
интрадневни интраседмични
1.5349 1.5095
1.5271 1.4831

 

 

USD/CHF- посока за деня
 


28.10.2008 г.   Текущо ниво - 1.1593
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Считаме, че пробив под 1.1521 ще прицели 1.1398 в рамките на все още продължаващата консолидационна фаза. Запазваме очакванията си за ратсеж към 1.1938, като такъв ще видим след приключване на корективната фза под 1.1748. Критично ниво спрямо растежа от 1.0696 продължава да бъде 1.1126, а за интрадневната ни низходяща нагласа, критично е  1.1748.

съпротиви 
подкрепи 
интрадневни интраседмични
1.1645 1.1938
1.1748 1.2152
интрадневни интраседмични
1.1521 1.1128
1.1398 1.0696

 

EUR/JPY- посока за деня
 


28.10.2008 г.  Текущо ниво - 118.99

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

Над локалния минимум при 113.67 се развива широка консолидация, която би следвало да приключи в наалото на следващата седмица и при нива около 127.38. След нейното завършване ще очакваме пореден спад към средносрочната ни цел 107.93. В близък план акцентът е възходящ с подкрепа при 117.28 и цел при 123.21.

съпротиви 
подкрепи 
интрадневни интраседмични
119.68 128.80
123.12
132.20
интрадневни интраседмични
117.28 111.16
115.63 107.93