Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

29.04.2009 г. Текущо ниво - 1.3173


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3064 и 1.3548.

Спадът от 1.3296 бе завършен с бърз интрадневен "spike" до 1.2964, като от това ниво се разви покачване до 1.3196. Тази динамика затвърждава нагласата ни, че поевтиняването след 1.3296 е с корективен характер и предшества пробив на споменатото ниво и тест на 1.3391 и 1.3582. В интрадневен план растежът от 1.2964 е с близка подкрепа при 1.3164 и критично ниво при 1.3119. Докато настоящият възходящ минорен тренд е ненарушен, цел е 1.3296.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3196

1.3389

1.3296

1.3740

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3162

1.2889

1.3119

1.2328

USD/JPY- посока за деня

29.04.2009 г. Текущо ниво - 96.84

Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 94.12 и 99.36.

Свидетели бяхме на реверсия при 95.64, като все още не е потвърден финал на целия спад от 101.45. Така или иначе негативната тенденция е временно неутрализирана и двойката се намира в корективна фаза, чиято ценова цел е резистентната зона при 97.70.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

97.70

99.65

--

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

95.13

93.58

93.58

89.83

GBP/USD- посока за деня

29.04.2009 г. Текущо ниво - 1.4686

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA.

С локалния минимум при 1.4515 двойката отговори прецизно на очакванията ни, като започна покачване за 1.4770-4821 в рамките на третата част от консолидацията над 1.4398. Интрадневно е допустимо да видим спад до 1.4646 преди растеж за 1.4821, като от особена важност е зоната на подкрепа в 1.4510. Пробив под нея би сигнализирал за завършеност на консолидацията над 1.4398 и ускоряване на спада за 1.4112.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4696

1.5065

1.4846

1.5727

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4504

1.4110

1.4398

1.30+

USD/CHF- посока за деня

29.04.2009 г. Текущо ниво - 1.1417

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира във възходящо движение след средносрочния минимум при 0.9639.

Възстановяването над 1.1346 бе финализирано при 1.1602 и двойката се намира в очакваната низходяща фаза за 1.1159.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1602

1.1958

1.1833

1.2293

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1389

1.1302

1.1164

1.1167

EUR/JPY- посока за деня

29.04.2009 г. Текущо ниво - 127.59

Двойката се намира в низходящо движение от резистентната зона при 137.53. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 121.92 и 138.02.

Локалният минимум при 124.38 притежава потенциал да маркира финал на спада от 137.48 и ние фаворизираме именно тази идея, като е резонно да се очаква по-широка консолидация под 131.46. Интрадневният акцент е възходящ, като в момента двойката консолидира под динамичната съпротива при 127.92, чийто пробив считаме за неизбежен.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

127.96

131.65

129.12

140+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

124.12

121.69

123.34

117.56