*Представяме ви технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД.

 

EUR/USD - посока за деня

29.07.2008 г.  Текущо ниво - 1.5754

Валутната двойка е във възходящо движение от средносрочното дъно при 1.5301 (13.06.08) в ролята му на финал на продължителната консолидация след 1.5909 (17.03.2008). Техническите индикатори на дневна база са във възходяща фаза и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5676 и 1.5182.

На този етап продължаваме да разглеждаме цялата конструкция след 1.6039 като корективна, а не импулсна и в този смисъл при по-високите фреймове достигнатото във вторник 1.5946 прие значението на потвърждаващо ниво спрямо потенциален растеж за нива над 1.6039.

Продължава развитието на корективната конструкция след 1.5628, като достигнатото вчера 1.5667 е недостатъчно за финализиране на покачването и очакваме двойката да прицели резистентното 1.5798. От гл.т. на по-високия фрейм е резонно да очакваме текущата консолидация от 1.5628 да резултатира в нов спад към гравитационното 1.5603. На този етап потвърждение за такъв ще е пробив под 1.5686, като докато това ниво е ненарушено покачването от 1.5628 си остава актуално.

съпротиви

интрадневни интраседмични
1.5767 1.6000-сентимент
1.5798 1.6212

подкрепи

интрадневни интраседмични
1.5686 1.5610
1.5603 1.5412

 

USD/JPY- посока за деня      

29.07.2008 г.  Текущо ниво -107.54
                                                                                           
Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Липсва потвърждение за финализиране на консолидацията след 107.98, като двойката очаквано поевтинява към реверсиваната точка при 107.09. Близък резистентен ориентир е 107.78, като преодоляване на това ниво би следвало да даде надежден сигнал за растеж към 108.59 и евентуално 109.36. Очакваме развитие на разгледаната възходяща конструкция.

      съпротиви        
     
интрадневни интраседмични
107.98 108.44
108.44 109.36

подкрепи

интрадневни интраседмични
107.09 106.06
106.59 103.79

 

GBP/USD- посока за деня

29.07.2008 г.  Текущо ниво - 1.9856

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.9374. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

И тук рейнджовата търговия е все още в рамките на консолидационната конструкция след 2.0153 и липсва категоричен сигнал за формирано дъно при 1.9817. Въпреки че 2.0074 е важното ниво от междинния, 4-ри часов фрейм, то считаме, че и преодоляване на 2.0029 би било достатъчно за потвърждение на очакванията ни за растеж към 2.0274. В низходяща посока 1.9841 е нивото запазващо позитивната нагласа в тази валутна двойка.

Интрадневно очакваме ускоряване на растежа за пробив над 2.0029. Критично на минорния фрейм е 1.9920, а на цялата конструкция от 1.9817 такова е динамичното 1.9856. В корелационен аспект поскъпването на GBP е зависимо от пробива на 0.7870 в EUR/GBP.

*Времевият интервал на показаната графика е 3 часов.

съпротиви
 
интрадневни интраседмични
2.0007 2.0153
2.0076 2.0397

 подкрепи

интрадневни интраседмични
1.9920 1.9771
1.9856 1.9475

 

USD/CHF- посока за деня
     
29.07.2008 г.
  Текущо ниво - 1.0331
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
От локалното дъно при 1.0313 започна растеж с цел 1.0444. Интрадневно очакванията ни са огледални на тези в EUR/USD.

  съпротиви 

интрадневни интраседмични
1.0401 1.0444
1.0442 1.0626

 подкрепи

интрадневни интраседмични
1.0289 0.9999
1.0115 0.9639

 

EUR/JPY- посока за деня

29.07.2008 г.  Текущо ниво - 169.32

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 164.57 и 161.79.

Резките суингове в зоната 165.+ 170 представляват продължителен тест на психологическото 170.00 от висока йерархия. Нямаме конкретни очаквания в интрадневен план.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.
съпротиви 
           
интрадневни интраседмични
169.92 170.00- сентимент
---
173.62

подкрепи

интрадневни интраседмични
167.31 161.83
166.44 156.34