Безработицата в страната продължава да намалява за шести пореден месец. През август равнището й е 9.14% - съобщи днес Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 338520 безработни лица. Те намаляват с 3479 човека спрямо юли.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 26758 души, като спрямо предходния месец броя им чувствително намалява – с 12868 човека.

В зависимост от икономическите дейности, най-голям е делът на новорегистрираните безработни от търговията (16.8%) и преработващата промишленост (16.3%), следват „Държавно управление” (7.8%), „Строителство” (7.6%), „Операции с недвижими имоти” (4.2%), „Транспорт и съобщения” (4.0%) и „Хотелиерство и ресторантьорство” (3.0%).

През август бюрата по труда са напуснали 32415 безработни, от тях на работа са постъпили 11242 безработни.
Заявените на първичния пазар свободни работни места са 10 442, което е с 1 229 места повече от юли.
В частния сектор през август са разкрити 6 910 нови работни места.


 


В 11 области безработицата е по-ниска от средното в страната. В София-град тя възлиза на 3.52%, в Бургас на 5.40% във Варна 6.5%, в Пловдив 8.07% и други.

Най-висока е безработицата в Смолян /16.60%/, Търговище /15.66%/ и Монтана – 15.17%.