37% ръст в печалбите реализира Софарма през март на годишна база, съобщиха от дружеството.

Продажбите на вътрешния пазар са скочили с 2 на сто през третия месец от годината, докато тези за износ – с 83%, уточняват от фармацевтичната компания.

Ръстът от 20% в продажбите на дружеството през първото тримесечие на 2010 година потвърждават, че усилията, които полагаме са в правилна посока, коментира изпълнителният директор на Софарма д.и.н. Огнян Донев.

Запазваме тенденцията от 2009 година - увеличението на приходите от външните пазари да изпреварва това от местния пазар, допълва той.

Донев обяснява, че през първите три месеца на годината износът на дружеството е нараснал с 32%, а вътрешният пазар – с 2%.

Приходите от продажби на новите ни пазари - Балканите и Турция, както и на традиционните ни пазари - Украйна, Средна Азия и Кавказ, са над два пъти по-високи спрямо същия период през 2009 г. Увереността, която ни дават тези резултати ни позволява да ревизираме прогнозата си за цялата 2010 година, допълва Огнян Донев.

Според прогнозите на Софарма, компанията ще реализира ръст на приходите от продажби между 12 и 15% на годишна база.