Над 38.4 млрд. евро са инвестирани само през юли тази година в Европейските взаимни фондове, като всички категории фондове бележат положителен ръст на инвестициите.

Начело в класацията за нетни продажби е Люксембург, където само за месец инвестициите във взаимни фондове възлизат на над 24.5 млрд. евро. На второ и трето място по този параметър са Франция и Великобритания където инвестициите са нараснали общо с над 9 млрд. евро.

В България нарастването на вложенията във взаимни фондове през юли е с 2 млн. евро, а нетните активи на родните фондове възлизат на 156 млн. евро, към края на същия месец.

По данни от доклада на EFAMA за юли тази година, разпространен до членовете на Българската Асоциация на Управляващите дружества /БАУД/, инвеститорският интерес през юли е бил по равно насочен към агресивните и към консервативните фондове, които бележат ръст на нетните си продажби съответно с 11.3 млрд. евро и с 11.7 млрд. евро. С около милиард по-малко /10.5 млрд. евро/ са нараснали инвестициите в паричните фондове /money market funds/.

Данните в доклада сочат още, че от началото на годината инвестициите в Европейските взаимни фондове възлизат на общо 92 милиарда евро.