404 данъчни инспектори имат неплатени глоби към КАТ, съобщиха от Националната агенция за приходите. В около 80 процента от случаите става дума за „забравени” глоби, смятат от агенцията. Установени са 30 служители, които не са платили данъците за имотите и автомобилите си. Дължимите суми и лихвите по тях ще бъдат удържани от заплатите на служителите.

В момента данъчните проверяват служителите на Министерството на финансите за неплатени суми към държавата.