По-строгата регулация на финансовата система според правилата известни като Базел III може да излезе на германските банки далеч по-солено, отколкото се смяташе досега. според нови изчисления на Бундесбанк, на които се позовава Spiegel, германските банки се нуждаят от допълнителни 50 млрд. евро собствен капитал.

Базел III предвижда банките да формират по-високи капиталови буфери в случай на извънредни ситуации. При това се преразглежда съставът на активите, които могат да се приемат за собствен капитал.

В рамките на изследването си за стабилността на финансовата система в страната, което ще бъде огласено на 25 ноември, Бундесбанк е направил симулация на движението на капитала на банките през следващите години. Част от изискуемия по Базел III собствен капитал може да се формира от печалбата на кредитните институции. Но става ясно, че ще е нужно привличането и на външно финансиране.

Новият шеф на Бундесбанк Андреас Домберт, който по-рано е бил инвестиционен банкер, коментира резултатите така: в момента сме в четвъртата година на кризата и няма основание за спокойствие. В много развити страни държавните бюджети са натоварени с непосилни разходи, което е лошо за стабилността на финансовата система. Междубанковият пазар все още не функционира с пълна сила. Редица банки остават зависими от централната банка, която им предоставя ликвидност.

Същевременно задържащите се ниски лихви в еврозоната носят и нови рискове за финансовата стабилност, твърди Домберт. Трябва да се внимава за образуването на нови пазарни балони, както и за рисковете, които са налице в сенчестата банкова система.