Повече от половината от трудоспособното население в света или 1.8 милиарда души работят на черно. Това ниво никога до сега не е достигано и може да увеличи бедността в развиващите се страни, показва изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

1.8 милиарда души или повече от половината от активното население в света, работят без трудов договор и социални осигуровки. Техният брой трябва да се увеличи и ще обхване две трети от активното население през 2020 г. и дори повече, ако влиянието на кризата върху заетостта се увеличи, установило изследването. В развиващите се страни, където няма обезщетения при безработица, тези хора, които заради финансовата криза са загубили декларираното си работно място, са принудени да приемат неофициална работа, пише още организацията.

Работата на черно извън селското стопанство обхваща три четвърти от заетите в Субсахарска Африка, половината от населението в Латинска Америка, в Близкия Изток и в Северна Африка и близо една четвърт в страните в преход. БГНЕС