530 000 българи са декларирали пред НАП доходите си от 2009 г., сочат данните от приключилата в края на април данъчна кампания. Към същия период на миналата година физическите лица, подали декларации са били почти 517 000.

Продължава обработването на декларациите, изпратени в последните дни по пощата или в подадени в пощенските клонове. От този алтернативен начин на деклариране на доходите тази година са се възползвали 100 000 българи, което е с 35 000 повече, сравнено със същия период на 2009 г.

Сред алтернативните начин най-бързо нараства интересът към подаването на декларации по електронен път. По интернет своите доходи са декларирали 32 000 граждани, което е с почти 10 000 души повече от миналата година. Най-много подадени декларации по интернет има в София-град – 6 945, следват Пловдив – с 4 213 и Варна – с 2 433.

Паралелно с приемането на годишни данъчни декларации от гражданите от началото на май НАП започна засичането на декларациите им от предишните две години със справките, подадени от работодателите. При проверка преди месец се оказа, че 100 000 българи не са подали декларации за доходите през 2008 и 2009 г., а техните работодатели са декларирали, че са им изплатили възнаграждения извън трудовите доходи.

Инспектори от приходната агенция започнаха да изпращат покани до тези граждани да посетят офисите на НАП, за да бъдат уточнени фактите. Неподаването в срок на годишна данъчна декларация от физическо лице се санкционира с глоба до 500 лева. Ако посочените в декларацията данни са неточни и водят до освобождаването от данък или намаляването му, глобата е до 1000 лева.