Осигурителният доход за страната за август е 545.71 лева, обявяват от Националния осигурителен институт /НОИ/. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода 1 септември 2008 г. до 31 август 2009 г. е 542.46 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2009 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.