Около 58 процента от българките на възраст от 15 до 64 години работят, съобщи заместник-министърът на труда Валентина Симеонова по време на конференция, посветена на правата на жените на работното място. Валентина Симеонова заяви, че правителството полага усилия за насърчаване на заетостта сред жените, за намаляване на различията в заплащането между мъжа и жената, както и за подкрепа на предприемачеството сред женския пол.

Жената трябва да има равни права с мъжа, а това означава да бъдат осигурени условия за пълноценното й развитие в професията, съчетано с отглеждането на деца.Това означава почасово работно време, когато майката предпочита да бъде такова, за да може да се грижи за децата си. Това означава различни придобивки за жената и за семейството като цяло от страна на работодателите и на бизнеса, обясни Валентина Симеонова.

Друго важно условие е достъпът до мрежа от услуги за децата, така че жената да има време за кариерата си. Според Валентина Симеонова проект на Световната банка за социално включване на деца от рисковите групи дава възможност за изграждане на подходяща инфраструктура според наличния проблем.

Тук се търсят и алтернативни възможности на детските градини и детските ясли, тъй като особено за София това е много сериозен проблем, така че може да се помисли за дневни центрове, за малки семейни центрове за отглеждане на деца, обясни заместник-министърът на труда. Според нея може да се помисли за законодателна промяна по посока на контрол върху равното заплащане между мъже и жени на еднакви работни позиции.