2013-а и 2014-а година може да се окажат фатални за средното образование в България, прогнозират експерти. По думите на Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, в тези години 60 процента от учителите в страната навършват пенсионна възраст. Младите преподаватели обаче са едва 2,23 на сто. Това е сред причините съюзът да изготви програма, която цели привличането на млади кадри.

Една от мерките от юли 2010 г. е началната заплата да стане 550 лв. и всяка година да се увеличава с по 100 лв., за да достигне до минимум 700 лв. през 2015 г. В момента парите, които получават начинаещите учители, са 450 лв. месечно. От съюза са направили справка колко получават учителите в Холандия, Германия, Франция и Италия. Заплатите там достигали до 4000 евро, а заплащането на директорите е от 4000 до 10 000 евро.

Шейнин отбеляза, че в момента има недостиг на учители по чужди езици и по компютърни науки, но през 2013 г. няма да има достатъчно учители по всички предмети.